mehdi@snowleopard.ir
به یاد مهدی عمیدی، مرد همیشه لبخند

به یاد مهدی عمیدی، مرد همیشه لبخند

تابستان 83 پس از برپایی کمپ 2 و البته نصب طناب های ثابت بخشی از مسیر کمپ 2 به 3، جهت استراحت راهی کمپ اصلی شدیم. مسیر کمپ 1 به 2 تا 3 در رخ شمالی دیران پیک. مسیری است پر برف و خطرناک که از هر سوی آن در هر لحظه بهمن ها سرازیرند و نقطه امنی در آن به چشم نمی خورد. از ترس سقوط بهمن بر روی کمپ 2 چادرها را در محلی دپو کردیم و راهی کمپ اصلی شدیم. اعضای تیم به دلیل دو روز فعالیت سخت، بسیار خسته و فرسوده اند، با این حال همه شاد و مسرور از تلاش مان در کمپ اصلی با استقبال “شاه قریب” آشپز خوش رو و خوش برخورد تیم روبرو شدیم. شاه قریب خنده رو عاشق ایرانی هاست. او اهل دره هونزا و شیعه مذهب است. دره هونزا دارای دو منطقه اهل تسنن در بخش هونزا و شیعیان در بخش ناگار است. روستای میناپین مبداء صعود دیران پیک نیز روستایی است شیعه نشین و اهالی آن از بدو ورود تیمی از ایران بارها علاقه خود به اهل بیت را به تیم نشان داده اند. اما بزرگ ترین ایراد شاه قریب کثیف کاری او در آشپزخانه است که بیش از همه مهدی را عصبانی می کرد. به همین خاطر خودش را مسئول آشپزخانه کردیم. شاه قریب هم که از دست مهدی نمی توانست به میل خود رفتار کند بنای دوستی را با مهدی ریخته بود. هر چند هیچ کدام به انگلیسی تسلط نداشتند ولی زبان اشاره موجب شده بود تا زیر و بم زندگی هم را به خوبی درک کنند و دائما قهقهه خنده هایشان از چادر آشپزخانه به...